Doba před Piráty

Narodil jsem se roku 1984 v Ostravě, kde, s výjimkou doby studia na VŠ, žiji dodnes. Maturitu jsem složil v roce 2003 v oboru elektrotechnika, do roku 2008 jsem pak studoval informatiku a hospodářské dějiny (jako vedlejší specializaci) na Vysoké škole ekonomické v Praze. V roce 2008 jsem také nastoupil profesní kariéru v oblasti informačních technologií, nejprve v Praze, pak v Ostravě. Prakticky celou kariéru jsem se orientoval na byznys analýzu ale i technické zpracovávání velkých dat.

Začátky působení ve veřejném životě

Otázku vymezení základních lidských práv ve virtuálním světě jsem již delší dobu vnímal pro nastupující století za stejně významnou, jako je dnes samotný princip občanské společnosti. Věřím, že z praktického přístupu k vyvažování práva na soukromí, listovního tajemství a copyrightu se stává nejvýznamnější zrcadlo stavu svobody společnosti, a zároveň globální výzvou pro společnost 21. století. Právě vznikající pirátské hnutí pro mě tedy bylo přirozenou volbou. V roce 2009 jsem se zúčastnil ustavujícího fóra pirátské strany, a stal se tak jejím zakládajícícím členem.

alt text

Občasky aktivní

Po návratu z Prahy jsem začal být občansky aktivním obyvatelem Ostravy, která se v té době plácala v důsledcích ekonomické recese prohloubené nekvalitním vedením města. Nejvýznamnější akcí byla petiční výzva za zachování obchodního domu Ostravica-Textilia, což byla kauza, ve které naplno vyhřezla nekompetence veřejné správy města na straně jedné a bezskurpulózní developerské praktiky na straně druhé, což je smrtící koktejl známý nejenom z Ostravy.

alt text

Začal jsem se zabývat otázkou, co je to vlastně moderní město, co vše ovlivňuje kvalitu života v něm a jak jej správně pozorovat. Odtud bylo jen krůček k zájmu o urbanismus a architekturu. Podílel jsem se také na projektech mapujících umělecká díla (ostravskesochy.cz) či architektonické památky (ostravskepamatky.cz) na území města Ostravy, což byla činnost, která skloubila dohromady hned tři mé zájmy: architekturu, Ostravu a programování.

Volby 2017

Protože komunální volby v Moravské Ostravě v roce 2014 nám unikly o jeden hlas, mou první veřejnou funkcí v životě se stal mandát poslance Parlamentu České republiky v jeho 8. volebním období. Stalo se tak díky druhému místu na kandidátce v Moravskoslezském kraji.

alt text

Během výkonu své funkce dodržuji pirátské standardy otevřenosti, jako je veřejný kalendář s plánem činnosti v rámci poslaneckého mandátu. Proběhlé schůzky s lobbisty najdete v evidenci lobbistických kontaktů.

V rámci poslanecké sněmovny jsem především členem hospodářského výboru, který má za úkol porcházet veškerou legislativu týkající se ekonomiky. Dále jsem předsedou stálé delegace v Meziparlamentní unii, což je organizace založena r. 1899 a sdružující dnes 178 členských zemí (resp. jejich parlamentů) a podporující sdílení demokrtické know how a dialog mezi zeměmi. Jsem dále členem komise pro kontrolu činnosti bezpečnostní informační služby, ale o tom nesmím mluvit :) Poslední členství je ve volební komisi, která je zodpovědná za organizaci a průběh tajných voleb v rámci plenárních schůzí poslanecké sněmovny.

Jako poslanecký “side quest” jsem si zvolil cíl, zasadit se o systematickou ochranu vyjímečné architektury 60. a 70. let, která u nás patří k nejohroženějším. Pokud by se podařilo iniciativu přetavit v kvalitní návrh nového památkového zákona, bylo by to skvělé, ale uvidíme, zda na to seženu dostatek spojenců a čas.

Kromě toho mám na starosti bod číslo 16 z našich 20 programových priorit, jehož název zní “Nekompromisní rozkrývání korupčních vazeb.” Spadá pod něj balík protikorupčních opatření, které chceme ve spolupráci s nevládními organizacemi zabývajícícmi se bojem proti korupci v průběhu mandátu předložit poslanecké sněmovně.

Osobně

Jsem fandou moderních technologií, především týkají-li se kosmonautiky a průzkumu vesmíru. Souhlasím s myšlenkou, že udělat z člověka multiplanetární živočišný druh je cíl, ke kterému by lidstvo v rámci sebezáchovy mělo v 21. století usilovně budovat podmínky. (Nejen) proto mám rád noční oblohu, i když zrovna ostravsko nepatří k vhodným lokalitám pro stargazing.

alt text

Přestože vlastním osobní automobil, příliš jej nepoužívám. Pro pohyb po městě mi stačí MHD či (nedávno pořízený dopravní prostředek) koloběžka, na vzdálenosti delší nedám dopustit na vlak.